Loading...

Wemeldinge, Kaarsweg/Moerweg

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Perceel landbouwgrond/fruitteelt (wordt verpacht aangeboden) met een oppervlakte van 05.79.16 ha. gelegen in de hoek van de Kaarsweg en Moerweg te Wemeldinge.
Kadastraal bekend; Gem. Reimerswaal, sectie V, nrs. 21, 23 en 27.

De opstand blijft in eigendom bij de pachter.

Kalkarme polder vaaggrond; lichte zavel met een op-/aflopend profiel.
Er rust een ruilverkavelingsrente op het perceel van € 317,44 met eindjaar 2020.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de rentmeester.

LOCATIE:

Deel dit pand

Share