Loading...

Dinteloord, Zuidzeedijk / de Tweede Kruisweg

Prijs op aanvraag

Omschrijving

De gronden zijn ten zuiden van Dinteloord en zijn goed verkaveld. De gronden bestaan voornamelijk uit kalkrijke poldervaaggrond, lichte klei en zware zavel en zijn 15% tot 55% afslibbaar. De hoofdontwatering is goed en rondom de percelen zijn diverse kavelsloten gelegen. Kavel I is in 2000 om de 9 meter gedraineerd. Kavel II is in 2016 om de 9 meter gedraineerd. Kavel III is in 1991, 1994 en 1995 om de 12 meter gedraineerd. Kavel II is in 2016 volledig gekilverd. De structuur van de percelen is goed alsmede de ontsluiting. De vorm van kavel I is redelijk van kavel II is uitstekend en kavel III redelijk. De gronden zijn momenteel in gebruik als bouwland.

Voor meer informatie kunt u de brochure downloaden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Rentmeester.

LOCATIE

Brochure

Deel dit pand

Share