Loading...

Dept. Orne (61) omg. Flers

€ 1.090.000

Omschrijving

Melkveebedrijf 132 ha met 500.000 kg melkproductie/jaar met vleesvee en akkerbouw.

Structuur
Dit melkveebedrijf heeft als ondernemingsvorm de EARL, vergelijkbaar met de Nederlandse maatschap. De vennootschap kan worden overgenomen, maar ook overname van alleen de roerende en onroerende goederen is mogelijk.

Grond
Het bedrijf beschikt over 132 ha grond, waarvan 3,7 ha onder en rond de gebouwen. Deze 3,7 ha gaat met de koop over in eigendom, meer land in eigendom is bespreekbaar. De overige 128 ha gaat over op pachtbasis. Er is een huiskavel van 38 ha, 70 ha ligt op 1 tot 2 km afstand van het bedrijf en ongeveer 20 ha ligt op 4 km afstand. Er is 80 ha gedraineerd. In deze omgeving is beregening niet gebruikelijk. De combinatie neerslag, diepe bouwvoor en goede grondsoort maakt beregening overbodig. De grond laat zich in meerderheid omschrijven als goed bewerkbare licht leemgrond (15%) met een pH van 6,5. De pacht voor de 128 ha pachtgrond bedraagt rond de € 180,- / ha per jaar. De meeste percelen zijn vlak, langs een beek zijn wat schuine hellingen in gebruik als grasland. De grond is goed geschrikt voor beweiding, 50 ha is tijdelijk en blijvend grasland. Op de 80 ha bouwland wordt mais, tarwe en koolzaad verbouwd.

Bedrijfsgebouwen
Er staat een grote veestal: een vrijloop strostal van 3.000 m² met centrale voergang. Aan 1 zijde van de centrale voergang is het melkvee ondergebracht, aan de andere zijde is ruimte voor de 30 zoogkoeien en jongvee. Aan de zijkant van de stal bevindt zich nog een rij strohokken voor meststieren of jongvee. Er is een nette 2 x 6 visgraatmelkstal van de Laval. Jonge kalveren beschikken over groepshokken op stro voorzien van een drinkautomaat. Recent is een kapschuur van 1.000 m² gebouwd voor opslag van machines, hooi en stro. In 2015 is een sleufsilo van 75 x 14 m gerealiseerd met betonnen wanden en een asfalt vloer. Het gehele erf is ruim opgezet.

Veestapel
Het bedrijf beschikt over een goede melkveestapel hoofdzakelijk bestaande uit HF dieren. De gemiddelde productie bedraagt 8.000 kg/koe/jaar. In de koop zijn ong. 65 stuks melkvee en 70 stuks jongvee begrepen. De zoogkoeien zijn van het ras Blonde d’Aquitaine en zijn van uitstekend genetisch niveau. Er zijn 25 moederdieren en ong. 25 stuks jongvee. Daarnaast worden nog zo’n 70 jonge stieren gemest die niet in de koop zijn begrepen.

Werktuigen
In de koop begrepen zijn 4 NH tractoren met 2 tot 6.000 uur op de teller. Er is goed materiaal voor weidebouw, grondbewerking en voor het zaaien en spuiten van gewassen. Er is een voermengwagen (2014) van 14 m³ inhoud. Complete lijst werktuigen op aanvraag.

Woning
Er is een geriefelijke vrijstaande woning met natuurstenen muren en een leien dak in de koop begrepen. De woning verkeert in goede staat en kan direct worden bewoond. Het huis heeft een kelderverdieping met wc, badkamer en kleedruimte met toegang van het bedrijf. Gelijkvloers; entree, toilet, een zitkamer met open keuken en eetgedeelte, een fraaie serre met kantoor. Op de 1e etage bevinden zich twee slaapkamers, een badkamer/wc en een ruime overloop. Op de bovenverdieping zijn er nog 2 slaapkamers. De cv wordt naar keuze gestookt op huisbrandolie of hout.

Locatie
Het bedrijf ligt vrij, geen buren binnen 400 m. Er is op 1 km afstand een dorp met school en voorzieningen. De afstand tot een stad met voortgezet onderwijs en diverse winkelcentra bedraagt 10 km.

Bedrijfstoeslagrechten
De bedrijfstoeslag over 2014 bedroeg € 43.000,-

Overige info
Dit bedrijf is gemakkelijk verder te specialiseren in de richting van de melkveehouderij. De grote hoeveelheid goede grond en het zeeklimaat bieden genoeg zekerheid voor een eigen voederwinning, ook bij een aanzienlijke hogere melkproductie. Het bedrijf kan op korte termijn worden overgenomen. Bij voldoende financiële capaciteit kan met verkoper worden gesproken over aankoop van meer grond, nu of op termijn.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt voor 3,7 ha grond in eigendom, bedrijfsgebouwen, woning, veestapel melkvee en vleesvee (gedeeltelijk), werktuigen, pachtovername 128 ha, melkleverantierecht A en bedrijfstoeslagrechten: € 1.090.000,- inclusief makelaarskosten, excl. voorraden.

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Rentmeester.

Klik hier voor meer aanbod in Frankrijk.

Deel dit pand

Share