Loading...

Prachtig melkveebedrijf bio in Pays de Loire met veel grond in eigendom. (dept. 44) Ref. IVH 253

€ 1.450.000 incl. makelaarskosten

Omschrijving

Te koop:

Melkveebedrijf bio in de omgeving van Chateaubriant ong 40 km ten oosten van de stad Rennes. Dit bedrijf is in korte tijd gerenoveerd door de huidige eigenaar. Na aankoop van het bedrijf begin 2016 heeft hij de bestaande ligboxenstal heringericht en in de lengte uitgebouwd; de bouw van een nieuwe jongveestal is inmiddels gestart. Ook is er veel geïnvesteerd in het machinepark en is veel weiland vernieuwd. Een koper komt als het ware in een gespreid bed: instappen, melken en geld verdienen want dat proces is goed in gang gezet. De huidige eigenaar keert door privé omstandigheden terug naar Nederland en wil het bedrijf op korte termijn verkopen of verpachten.

Het bedrijf beschikt over ruim 600.000 kg melkproductierecht bio , over 115 ha landbouwgrond  in eigendom en over 14 ha land op basis van een langlopend pachtcontract. Vorig jaar is 500.000 kg geleverd tegen een bio-melkprijs van € 0,473 / kg. Alles op ruwvoer-rantsoen, geen krachtvoer.

Op dit moment wordt er 26 ha snijmaïs verbouwd , de overige oppervlakte is overwegend tijdelijk grasland. De kwaliteit van de grond is goed tot zeer goed. Het is diepe goed bewerkbare leemgrond zonder stenen. Het betreft een bedrijf met meest vlakke, maar ook met enkele licht glooiende percelen. Bijkomend voordeel van deze boerderij is dat beregening onder normale omstandigheden niet nodig is .

Ligging percelen.

Direct rond het bedrijf ligt 25 ha weiland. gescheiden door een rustige weg is er nog 40 ha aansluitend weiland, te gebruiken voor beweiding van het melkvee. Op afstanden van 0,5 tot max 6 km liggen diverse kavels, allen goed toegankelijk vanaf de openbare weg. Een grote kavel van 26 ha excellent land ligt op 17 km afstand ( Ercé et lamée-Les Housines) ). Deze buitenkavel is zeer geschikt voor het verbouwen van snijmaïs of van handelsgewassen . De afstand is dan minder van belang.

Bedrijfsgebouwen:

Tot 15 jaar geleden was het melkveebedrijf in een buurtschap gevestigd. In 2002 is gekozen voor totale nieuwbouw op een vrije locatie op 1 km afstand. De ligboxenstal met nu 86 boxen ligt daar midden tussen de percelen. Opvallen in de stal is de 5 meter brede dichte vloer achter het voerhek met daarachter 2 rijen ligboxen. De recente uitbreiding betreft een 3-rijïge aanbouw van 3 spantvakken. Automatische schuiven deponeren de mest in een ingegraven mestsilo van 1800 m3. Aan de buitenzijde van de stal is een 1 x 10 stands zij-aan-zij melkstal van De Laval ingericht met aansluitend een eenvoudig tanklokaal. In de toekomst kan de melkstal worden vergroot , maar er is ook voldoende ruimte om een of meer melkrobots te installeren.  Naast het tanklokaal zijn strohokken voor jonge kalveren.

Ouder jongvee is  nu nog gehuisvest in een dichte schuur met strohokken geschikt  voor 80 dieren. Op dit moment wordt een nieuwe jongveestal gebouwd en komt de dichte schuur geheel beschikbaar voor berging van hooi en stro en ook van machines en materiaal .

Veestapel:   

In de koop zijn 115 stuks melkvee van het HF-ras en 100 stuks bijbehorend jongvee begrepen. Op het bedrijf werd tot voor kort KI toegepast, ook op het jongvee. Het betreft een Holstein veestapel van gemiddelde kwaliteit. Sinds enige tijd wordt door omstandigheden natuurlijke dekking toegepast.

Werktuigen:

Er is nieuwe mechanisatie voor het voeren van het vee zoals een tractor met opraap-doseerwagen , een voermengwagen en een verreiker. Verder zijn er machines voor maaien, schudden, wiersen en transport. Er is een lijst met de aanwezige machines beschikbaar. Alle overige werkzaamheden worden op dit moment  uitbesteed aan een loonwerker .

Woning:

In de koopprijs begrepen is een vrijstaande woning met een grote schuur op enige afstand van het melkveebedrijf . De woning verkeert in goede staat en kan direct bewoond worden.  De gemeente heeft een bestemmingsplan (PLU°. In dit plan is bepaald dat er op het erf bij de ligboxenstal een bedrijfswoning gebouwd mag worden. Op dit moment is de bouwvergunning voor een woning op het erf aangevraagd. Realisatie van deze bedrijfswoning is voorzien voor 2020.

Locatie:

Dit bedrijf ligt op 15 km van een stad met voortgezet onderwijs, grote supermarkten en een treinstation. Een groot dorp voor alle dagelijkse voorzieningen ligt op 5 km van het bedrijf. De afstand tot Utrecht bedraagt 850 km .

Vanaf het nabij gelegen vliegveld te Rennes is er een vliegverbinding met Schiphol .

De percelen en gebouwen zijn prima ontsloten door rustige plattelandswegen .

Bedrijfstoeslagrechten:

Het bedrijf beschikt over 130 ha premierechten , alle bedrijfssubsidies samen bedragen op dit moment rond € 50.000,- / jaar.

Overige info:

De waarde van dit bedrijf zit naast de moderne bedrijfsgebouwen in de grote oppervlakte uitstekende grond in eigendom. Het bedrijf werkt al >10 jaar biologisch. Deze werkwijze pakt hier financieel gunstig uit, het bedrijf rendeert prima. Het bedrijf is zelfvoorzienend wat voer betreft, de nadruk ligt op eiwitproductie van eigen grond. Verkoper heeft geen bezwaar tegen een koper die het bedrijf op gangbare wijze wil voortzetten.

Verkoper houdt alle opties open om het bedrijf over te dragen aan een geschikte kandidaat. Naast aankoop van het totaal, kan gesproken worden over het geheel of gedeeltelijk pachten van de grond en indien gewenst is zelfs “huur met koopoptie” van de huidige woning met schuur bespreekbaar . Verkoop aan een kandidaat met een leeftijd onder de 40 jaar heeft sterk de voorkeur voor het zekerstellen van het huidige melk- leveringsrecht. Oudere kandidaten moeten rekening houden met afroming van dit recht.

Op dit moment wordt onderhandeld over een uitbreiding met ong. 20 ha land extra. Het is nog te vroeg om dit nu al met zekerheid aan te bieden.

Vraagprijs voor:

115 Ha grond in eigendom, bedrijfsgebouwen,  woning met grote schuur p 1 km afstand, veestapel , tractoren en werktuigen,   pachtovername 14 ha, melkproductierecht, bedrijfstoeslagrechten: € 1.450.000,- incl. makelaarskosten. Exclusief notariskosten en voorraden.

Opmerking vraagprijs:  De plannen voor de bouw van een woning op het erf worden verder ontwikkeld. Verkoper zal de kosten van dit project gaan doorberekenen in de vraagprijs.

 

 

Deel dit pand

Share