Loading...

Rood-voor-Groen

Rood-voor-Groen

Het Rood-voor-Groen concept kan gebruikt worden om te komen tot een kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied. Slechts weinigen betwisten het nut en de noodzaak van groen, echter de hoeveelheid geld die de overheid voor de ontwikkeling hiervan beschikbaar stelt wordt steeds minder. Daarmee groeit de vraag naar aanvullende financieringsmogelijkheden. Een mogelijkheid is het Rood-voor-Groen principe: een deel van de opbrengsten dat wordt verdiend bij het bouwen in het groen, wordt gebruikt om (elders) nieuw groen te ontwikkelen. Veelal worden dit soort projecten ‘nieuwe landgoederen’ genoemd.

Case 1: Rood voor groen

Voor
Agrarisch bedrijf gelegen tussen dorpskern en industriegebied. Het bedrijf is vanoudsher een combinatie tussen melk/rundveehouderij en intensieve veeteelt. Het bedrijf is zodanig gelegen dat uitbreiding nagenoeg onmogelijk is. De oppervlakte van het gehele bedrijf bedraagt 24 ha (huiskavel) met daarop agrarische gebouwen. Na overleg met gemeente, provincie en reconstructie commissie is gekomen tot het rood voor groen concept.
Na
Na realisatie is ca. 10 ha. omgevormd tot bos, water en natuurgebied. Hiervoor is bouwruimte verkregen ter realisatie van een landhuis met een maximale inhoud van 2.500m³. Hierin mogen volgens de landgoederen regeling* 3 geschakelde woningen met bijgebouwen worden gerealiseerd.
De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om deze wooneenheden te verkopen en hierdoor wordt een aanzienlijk rendement op zijn onroerend goed gemaakt.*deze regeling is per provincie verschillend