Loading...

Nieuwe economische dragers

Nieuwe economische dragers

Een kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied hoeft niet alleen in te houden dat agrarische gebouwen gesloopt dienen te worden waardoor vervolgens nieuwe bouwkavels of natuur gerealiseerd wordt. Het is ook mogelijk om agrarische bebouwing een nieuwe functie te geven. Zo is het mogelijk om op bepaalde locaties woningen in de bebouwing op te nemen of om te schakelen naar andere bedrijfsmatige activiteiten.

Case 1: nieuwe economische dragers

Voor:
Voormalige agarische gebouwen incl. woning op ca. 1 ha. werd aangeboden ter verkoop. Het complex omvatte een grote landbouwschuur (akkerbouw) welke voor een eventuele particulier geïnteresseerde te groot was.
In overleg met opdrachtgever en koper is aan de hand van diens wensen overleg gevoerd met de gemeente. De gemeente zag kansen voor het landelijk gebied (nieuwe bedrijvigheid, voorkomen leegstand e.d.).
De koper wenste toestemming voor opslag, kantoor in de landbouwschuur.

Na:
De woning is verkocht en de nieuwe bedrijvigheid binnen de bestaande gebouwen is gerealiseerd door het doorlopen van een art. 19-2 procedure.
De gerealiseerde meerwaarde is niet buitensporig maar verkoop zonder deze toestemming was ondenkbaar.