Loading...

Planschade

Planschade

VanderSlikke rentmeesters staat garant voor deskundige juridische bijstand wanneer u schade lijdt door toedoen van rechtmatig handelen door de overheid (Planschade). U kunt daarbij denken aan dijkverzwaringen, aanleg van kabels en leidingen of wijzigingen van een bestemmingsplan.

VanderSlikke rentmeesters stelt de door u geleden schade vast en verhaalt deze voor u op de overheid. Met vanderSlikke rentmeesters staat u er óók in dergelijke omstandigheden niet alleen voor.

Onteigeningen en grondverkoop

Wanneer u grond of gebouwen aan de overheid moet afstaan dan is deskundig advies een absolute noodzaak. De overheid kan uw terrein bijvoorbeeld opeisen voor de bouw van woningen, de aanleg van industrieterreinen of vanwege de aanleg van infrastructurele werken. Tijdig en gedegen advies is ook onontbeerlijk bij transacties met projectontwikkelaars.

Bij vanderSlikke rentmeesters vindt u die deskundigheid en ervaring op het gebied van onteigeningszaken en grondverkoop.
Wist u overigens, dat in vrijwel alle gevallen de onteigenende partij het deskundig advies dat u inwint, moet vergoeden? Dus uw ondersteuning geschiedt vaak kosteloos!

Zuid-West 380 kV

Momenteel wordt er door de ministeries van EL&I en I&M gewerkt aan het voorbereidingsbesluit naar aanleiding van de aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV. Deze hoogspanningsverbinding loopt van Borssele naar Tilburg en is zo’n 120km lang.

De nieuwe verbinding zal gedeeltelijk naast de bestaande 150kV/380kV leiding worden gerealiseerd of de bestaande verbinding vervangen. Voor de overige gedeelten zal een nieuw tracé gevolgd worden.

Met name langs het nieuwe tracé kan er sprake zijn van planschade. Loopt het nieuwe tracé over uw eigendom, dan maakt de planschade onderdeel uit van de schadeloosstelling die u ontvangt. Loopt het tracé langs uw eigendom? Laat één van onze adviseurs dan beoordelen of er mogelijk een succesvol beroep kan worden gedaan op planschade. Neem bij twijfel altijd contact met ons op!