Loading...

Gewassenschade

Gewassenschade

Als akkerbouwer, kweker of tuinder bent u voor uw inkomen afhankelijk van de opbrengst van uw gewassen. Deze staan veelal buiten op het veld of in de kas. De gewassen zijn daar kwetsbaar en kunnen door vele uiteenlopende oorzaken beschadigd raken of zelfs geheel verloren gaan.

Schade door hagel is veelal verzekerd. Sinds kort kan men ook tegen wateroverlast verzekeren. Voor schade als gevolg van wild bestaat vanuit de overheid een vergoedingsregeling. Van al deze schades dient de hoogte en vaak ook oorzaak te worden vastgesteld. Veelal zal de verzekeraar deze schades voor u vaststellen. Ingeval u van mening bent dat de verzekeraar u geen correct schaderegelingvoorstel doet, heeft u volgens de meeste verzekeringspolissen recht op een eigen expert. VanderSlikke rentmeesters heeft de kennis in huis om dergelijke schades voor u te regelen en kunnen dan als contra-expert optreden. De meeste verzekeringspolissen voorzien in een vergoeding van de kosten van een contra-expert. Bij grotere schades is het raadzaam, naast de expert van de verzekering, een eigen expert in te schakelen.

Ook door toedoen van derden kunnen gewassen beschadigd raken. Denk hierbij aan schade door overwaaiend spuitvloeistof van gewasbeschermingsmiddelen of door het gebruik van een verkeerd spuitmiddel door de loonwerker. Ook schade aan gewassen door uitgebroken vee, een auto als gevolg van een ongeluk in de kwekerij of op het land. Of gewassenschade als gevolg van een tijdelijk hoge waterstand bij een kapot gemaal e.d.

Het is raadzaam, zeker bij een grotere schade, eigen deskundigenbijstand in te schakelen. VanderSlikke rentmeesters heeft de juiste mensen in dienst voor het uitvoeren van toedrachtsonderzoek, schuldvraagonderzoek en vaststelling van de hoogte van de schade en is daarbij in staat de schade voor u te regelen.