Loading...

Beheer

Beheer van grond en landelijke objecten

Indien gewenst beheert vanderSlikke rentmeesters voor u als eigenaar, grond en gebouwen gelegen in het landelijk gebied. Daarbij wordt in overleg met u gekozen voor de juiste beheersvorm en een goede pachter en/of jager. VanderSlikke rentmeesters stelt nieuwe contracten op en beheert de lopende contracten. Tevens kunnen wij voor u de administratie uit handen nemen.

Naast contractbeheer kan vanderSlikke rentmeesters u van dienst zijn bij het overig dagelijks beheer van uw landgoed of overige bezittingen. Overleg met gemeentes, waterschapen en andere overheidsinstanties, het aansturen van personeel of het begeleiden van werkzaamheden door externen behoren tot de mogelijkheden.

vanderSlikke rentmeesters is van oudsher zeer bekend met het beheer van landbouwgronden. Inmiddels hebben zij zich tevens gespecialiseerd in het beheer van natuur- en bosgebieden. De bosbouw is een vak apart welke een professionele expertise vergt.

Voor het beheer beschikt vanderSlikke rentmeesters over een Geografisch Informatie Systeem (GIS) en een moderne Contract Administratie (CA Meulenkamp). Dit stelt ons en u als opdrachtgever in staat om steeds over alle actuele informatie te beschikken. Zo wordt bewaakt of de pachter/jager aan zijn verplichtingen voldoet. Middels een koppeling met het kadaster wordt steeds de actuele kadastrale stand van zaken bij gehouden.

CA3 Extern

Vanaf 1 november 2018 is het exclusief voor de eigenaren mogelijk om in te loggen in ons Contract Administratie systeem. Dit is een gebruiksvriendelijke programma, waarin u de kadastrale percelen in eigendom kunt zien en wie deze in gebruik heeft. De inloggegevens zijn of worden aan u toegestuurd inclusief de handleiding. Mocht u deze niet hebben ontvangen is het mogelijk om deze op te vragen tijdens kantooruren op 0111-671735 (vragen naar Simone) of contact opnemen met de rentmeester.

Vragen na het inloggen? Neem contact met ons op.

Wilt u inloggen in CA3 Extern? Klik dan hier.