Loading...

Diensten AVS-GPFA

Diensten AVS-GPFA

Aankoop begeleiding Frankrijk

VanderSlikke rentmeesters beschikt in Frankrijk over een erkend makelaarskantoor: AVS-GPFA. Dit kantoor biedt een doorlopend aantrekkelijk aanbod van melkvee- en vleesveebedrijven . Ook voor schapen- en geitenbedrijven is er volop aanbod in Frankrijk. Het aanbod van akkerbouwbedrijven is zeer beperkt.

Medewerkers van AVS-GPFA kennen de ingewikkelde wet- en regelgeving in Frankrijk. Zij volgen de ontwikkelingen op de Franse grondmarkt op de voet.
Aan verplaatsers biedt AVS-GPFA ondersteuning bij het zoeken en aankopen van onroerend goed.
Het opstellen van het koopcontract , het passeren van de koopakte en het regelen van pachten vereist kennis en ervaring. Een verplaatser kan hierbij niet zonder professionele hulp.

 

Bedrijfsadvies

Net als in Nederland moet er in Frankrijk bij de opstart van een agrarisch bedrijf meestal een financiering geregeld worden . Franse banken financieren een gedeelte van de overnamesom. Het ontbrekende deel moet komen uit eigen inbreng of financiering uit particuliere bron. AVS-GPFA kan samen met u een inschatting maken van de mogelijkheden.

Het opstellen van een goed bedrijfsplan en het verkrijgen van de nodige vergunningen is van doorslaggevend belang voor het verkrijgen van een passende bankfinanciering. AVS-GPFA kan dit voor u regelen.
Door kennis van de fiscale wetgeving adviseert AVS-GPFA in overleg met een accountant ook over de keuze van de juiste ondernemingsvorm. Dit kan belastingclaims in de toekomst voorkomen of beperken.
Begeleiding bij de opstart van het nieuwe bedrijf behoort ook tot de service van AVS-GPFA. In overleg kan de begeleiding ook gedurende langere tijd plaatsvinden.

 

Emigratiebegeleiding

Ondernemers die zich in Frankrijk willen vestigen worden vanaf het begin van het proces ondersteund door een emigratiebegeleider. De emigratiebegeleider inventariseert uw wensen en geeft voorlichting over uw mogelijkheden in Frankrijk. Hij kijkt naar passend aanbod in Frankrijk, regelt het contact met AVS-GPFA en organiseert eventuele bezichtigingen.
De emigratiedeskundige , de heer ing. L.W.J. (Leo) Dorresteijn, is bekend met de Nederlandse landbouw maar beschikt ook de benodige kennis over Frankrijk. Hij is het aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over mogelijkheden in Frankrijk. Medewerkers van AVS-GPFA in Frankrijk zorgen vervolgens voor de begeleiding bij vestiging en opstart van het bedrijf.

De heer L. (Leo) Dorresteijn kunt u bereiken onder tel.nr. +31(0)6 – 22 54 44 84.

 

Status “Jonge Boer”

Naast ruimte, klimaat en sociale positie maakt vooral de lage grondprijs Frankrijk tot een aantrekkelijk land voor boeren die in Nederland geen kans (meer) zien om te boeren.
Als je de stap neemt om je in Frankrijk te installeren heb je een dikke streep voor als je de status “Jonge Boer” kunt verwerven. Je krijgt dan een voorkeurspositie bij toewijzingen van grond door de grondbank en je krijgt een starterspremie die kan oplopen tot € 20.000,-. Ook bij de toewijzing van leveringsrechten voor melk en premierechten zijn voor de “Jonge Boer” extra’s te verkrijgen. De Franse overheid maakt zo het starten als boer aantrekkelijk. Zowel Fransen als niet-Franse jonge boeren kunnen de status verwerven.
Natuurlijk zijn er eisen verbonden aan het verkrijgen van de status. Zo moet je jonger zijn dan veertig jaar en de juiste agrarische opleiding genoten hebben, minstens op MBO niveau . Maar ook voor agrarische opleidingen op LBO niveau zijn er kansen. Naast diploma’s wordt nl. ook je werkervaring in de landbouw meegeteld. Soms is extra stage of bijscholing vereist om de status te verwerven Een andere eis is dat je nog niet een zelfstandig bedrijf hebt gehad in Frankrijk of een ander EU land.  Uiteraard kun je ook afzien van de “jonge boer” status . Het is slechts een voordeel en geen eis bij de aankoop van een agrarisch bedrijf in Frankrijk . De emigratiedeskundige kan een inschatting maken van uw situatie.

 

Diploma’s

Om in Frankrijk gebruik te maken van je behaalde diploma’s dienen deze “internationaal gewaardeerd” te zijn.
De EU heeft het mogelijk gemaakt de waarde van diploma’s te vergelijken. Per land zijn er instellingen aangewezen die diploma’s waarderen. Voor Nederland zijn aangewezen Nuffic en Colo (zie ook www.nuffic.nl en www.colo.nl). Als voertaal hebben de instellingen het Engels gekozen. Een erkende vertaler moet het Engels vervolgens in het Frans vertalen.
Het waarderen van diploma’s is een persoonlijke zaak. Je kunt het alleen zelf aanvragen. Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die zich in Frankrijk wil vestigen.
Uiteraard kan de emigratiedeskundige helpen met het verkrijgen van informatie, formulieren en de juiste vertaling.